Perfekt gräs

Perfekt Gräs

Perfekt gräs

Så här gör du för att lägga din gräsmatta med perfekt resultat.

GROVPLANERING

Underarbetet är viktigt. Ett bra underlag – ett bra resultat.
För den som inte har ett bra underlag rekomenderar vi jordförbättring

För starkt lerhaltig jord rekommenderar vi att man lägger ett 3-5 cm lager med snabbblandad matjord eller sand, fräs ned det 10-15 cm, sedan krattar man det jämnt och fint. För jord med hög sandhalt lägger man på ett 5-8 cm tjokt lager med torv eller barkmull och fräser ner detta till ett gjup på 15 cm. Har men en gammal gräsmatta som skall bytas ut bör man avlägsna den gamla mattan. Man fräser upp området, plockar bort jordklumpar och gammalt gräs. Fyll sedan på med matjord för att nå önskad höjd. Lägs ny gräsmatta på befintlig matta, är risken att den gamla mattan växer och reser den nya, luft kommer in under mattan och gräset torkar. Ska man fylla på med ett tjockare lager matjord, minst 15 cm, kan befintlig matta ligga kvar.

FINPLANERING
När grovplaneringen är gjord, är det dags för finplaneringen. Man plockar bort eventuella stenar, pinnar och jordklumpar. Man krattar och skapar en jämn och fin yta. Ändrar man höjder och fyller på med ny jord, tar det ett tag innan jorden ”sätter” sig. Man kan då snabba på processen genom att välta och vattna rejält.

GÖDNING
Vi rekomenderar NPK-fullgödning. finns att köpa på handelsträdgårdar. Rekommenderad giva anges på förpackningen.

Man göder jorden 3-4 dagar innan man rullar ut den färdiga mattan. Gödning krattas/myllas ner 2-3 cm i underlaget så att komen smälter, det går också bra att vattna lite efter att gödningen lagts ut.

Det är viktigt att gödningskornen hinner smälta annars kan gräsmattans rötter ”brännas”, det blir då vita fläckar i gräsmattan.

MER OM GÖDNING
-Gödsla 3ggr/säsong: Tidig vår, runt midsommar, sensommar/höst.
-Gödning finns att på handelsträdgårdar och växthus. Rekommenderad giva anges på förpackningen.
-Gödsla aldrig när det är solsken och torrt, lämpligast är strax före regn.
Vad ger jag min gräsmatta? – N= Kväve – P=Fosfor – K=Kalium.

Kväve: Kväve ingår som en nödvändig del av de protoiner som växten behöver för att kunna växa och må bra. Det är viktigt att inte gödsla för mycket på hösten, resultatet blir då en sprängverkan och gräset blir då köldkänsligt.

Fosfor: Fosfor har en gynnsam inverkan på rotbildningen och tilväxten i allmänhet. Oftast är det gott om fosfor i marken.

Kalium: Kalium finns med när sockret bildas i växten och är mycket nödvändigt. I sandjordar är det ofta brist på kalium, i lerjordar finnsrikligt med kalium.

LÄGGNING AV FÄRDIGA GRÄSMATTOR
Mattan bör läggas ut snarast efter leverans. det är speciellt viktigt under sommarens varma ochh fuktiga perioder. Om gräset ligger ihoprullat för länge ”bränner” det, gräset blir gult och börjar mögla. Täck aldrig över gräsrullarna utan ställ det i skuggan om det måste förvaras till nästa dag. Gräsmattan kan stå 1-2 dagar under kallare perioder.

Då gräset skall på plats börjar man med utläggning utefter en rak kant. på samma sätt som gör när man murar förskjuter man skarvarna. Kanterna läggs tätt ihop, dock inte omlott! Gärsmattan kan skäras med kniv för att formas runt träd, rabatter och dylikt.

VÄLTNING
När gräsmattan ligger på plats så är det bra att välta ovanpå gräsmattan så att rötterna får kontakt med underlaget och eventuella luftfickor försvinner.Har man inte tillgång till en vält går det bra med ett vanligt cementrör.

VATTNING
Gräsmattan skall vattnas rikligt direkt efter utläggning. Vattningen sker sedan kontinuerligt i lagom mängd tills rötterna växt fast. Ett bra sätt att se om gräset har fått tillräckligt med vatten är att lyfta på det och se om det är genomfuktigt och att underlaget är fuktigt 2-3 cm ner, rötterna sökers sig så på ett naturligt sätt neråt. gräset får inte torka ut!

KLIPPNING
Efter ca 2-3 veckor när gräsmattan har rotat sig ordentligt är det dags för första klippningen. (Genom att lyft gräsmattan lite ser du hur mucket rötterna har växt.) Gräset har nu nått en höjd på ca 8-10 cm. Ställ upp klipparen på högsta läget och klipp gräset i omgångar till en höjd av ca 4 cm.

En bra regel för hur man klipper en gräsmatta: Klipp inte ner gräset mer än 1/3 åt gången

Nu kan man börja använda sin gräsmatta.

  Intresseförfrågan

  Glöm inte gödsel, vi rekommenderar 10kg/400m2

  Leveranssätt?

  Kontaktsätt?

  Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.

  Telefonnummer

  070-9689780
  0511-541 27